Školka: Platby školného

 

V Praze dne: 08.06.2023             Čj.: 125/2023

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2023– 2024

 

 

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání:

 

 

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023 – 2024 s účinností od 1.9.2023 takto:

  1.  

neomezená celodenní docházka

634,- Kč

 

  1.  

děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, mající povolený odklad PŠD                                                                         

    0,- Kč

 

 

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet: 122 854 848/0300. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Stanovuji výši úplaty za stravování pro školní rok 2023 – 2024 s účinností od 1.9.2023:

  1. Celodenní stravné pro děti 3 – 6 let                                                    49 Kč/ den
  • měsíční záloha – 980 Kč
  1. Celodenní stravné pro děti s odkladem PŠD -7 let a více                   52 Kč/den
  • měsíční záloha -   1040 Kč

 

Stravné se platí vždy na měsíc následující, ne v příslušném měsíci, převodem na účet školní jídelny: 122870696/300. Trvalý příkaz je nutno zadat nejpozději k  25. 08. 2023  na měsíc září. Vrácení přeplatků za stravné se provádí 2x ročně  - v únoru a po červnové uzávěrce na příslušný účet. Dlužné částky je nutné před ukončením docházky vyrovnat!

 

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle školského zákona č.561/2004 Sb., § 35 odst.1d.

 

Bc. Věra Klímová,v.r.