Školka: Platby školného

 Čj.: 144/2019

 V Praze: 4.6.2019       

 

     

                                                                     

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2019 – 2020

 

 

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání:

 

 

pro školní rok 2019 – 2020 s účinností od 1.9.2019 takto:

 

 

 

1. 

docházka s celodenním provozem

644,- Kč

 

2. 

děti mající povinnou předškolní docházku a děti s odkladem povinné školní docházky

    0,- Kč

 

 

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet: 122 854 848/0300. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Platbu provádějte vždy pod přiděleným VS. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte, prosím, vedení MŠ nebo třídní učitelky.

 

 

Nezapomeňte si zrušit platbu přes prázdniny !!!           

 

        

 

 

 

Bc. Věra Klímová

ředitelka mateřské školy