Školka: Platby školného

 Čj.: 127/2021

 V Praze: 11.6.2021     

 

     

                                                                     

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

pro školní rok 2021 – 2022

 

 

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání:

 

 

pro školní rok 2021 – 2022 s účinností od 1.9.2021 takto:

 

 

 

1. 

docházka s celodenním provozem

514,- Kč

 

2. 

děti mající povinnou předškolní docházku a děti s odkladem povinné školní docházky

    0,- Kč

 

 

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet: 122 854 848/0300. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Platbu provádějte vždy pod přiděleným VS. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte, prosím, vedení MŠ a v průběhu školního roku třídní učitelky.

 

 

Nezapomeňte si zrušit platbu přes prázdniny !!!           

 

        

 

 

 

Bc. Věra Klímová

ředitelka mateřské školy