NABÍDKA WEBINÁŘŮ a SEMINÁŘŮ PRO RODIČE


 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče, 

 

nabízíme Vám semináře i webináře nejen pro rozvoj Vašich dětí, ale zvláště pro děti s vývojovými poruchami učení.

 

Od  speciálních pedagogů se dozvíte jak s dětmi pracovat, dáme Vám praktické rady a cvičení, jak děti posunout.

Jedině společné působení na dítě, které se potýká s vývojovou poruchou učení a chování, je efektivní.

 

 

Za Pohodovou rodinu srdečně zdraví

 

Mgr. Marina Šimanová 

 

webináře

Webinář pro rodiče předškoláků – Pohodová rodina (pohodovarodina.cz) 

Webinář pro rodiče dětí s diagnózou vývojových poruch učení – Pohodová rodina (pohodovarodina.cz) 

Webinář pro přirozený rozvoj řeči od kojence po předškoláka – Pohodová rodina (pohodovarodina.cz) 

 

semináře a přednášky

Rozmluvme naše malé „NEMLUVKY“! – Pohodová rodina (pohodovarodina.cz) 

Efektivní podpora dětí při rozvoji a učení – Pohodová rodina (pohodovarodina.cz)