Školka: Školka

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH   

                                                                                                                                                                                    

MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, BOJASOVA 1
Bojasova 1/1242
182 00 Praha 82 - Kobylisy

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

 

 vzhledem k situaci s Covid -19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech osob  přítomných v MŠ. Sledujte aktuální informace týkající se případných změn na nástěnkách tříd a webu školy - viz. aktuality Pravidla pro provoz...

 

 

Před vstupem do budovy je, pouze pro rodiče, připravena dezinfekce na ruce, prosíme o dodržování sociálního rozestupu od ostatních rodičů i zaměstnanců školy, dále

vyžadujeme používat ve vnitřních prostorách školy roušky. 

 

Vložte dětem do přihrádky 2 roušky řádně vyprané, vyžehlené a dejte je do uzavíratelného sáčku. Neprodleně po předání dítěte pí.učitelce opusťte, prosím, areál školy !!!

 

 

 

Adaptace nových dětí bude probíhat bez přítomnosti rodičů ve třídě. Prosíme, rozložte si příchod s dětmi v čase od 7.30 - 8.00 hod. Po předání dítěte pí.učitelce opusťte areál MŠ až do doby vyzvednutí dítěte. 

 

 

 

Děkujeme, že respektujete dohodnutá pravidla

kolektiv pedagogického sboru

 

 

Upozorňujeme Vás na změnu plateb za školné a stravné na školní rok 2020/2021 - viz. aktuality.

 

 

Děkujeme za spolupráci

Bc. Věra Klímová