Školka: Uspořádani dne

Uspořádání dne:

 

 

Provoz školy:   6.30 hod.  -  17.00 hod.
     
třída Andulky   6.30 hod.  -  16.00 hod.
třída Berušky   7.30 hod.  -  17.00 hod.
třída Cecilky   6.30 hod.  -  16.00 hod.
třída Dráčci   7.30 hod.  -  17.00 hod.
třída Houbičky   7.30 hod.  -  17.00 hod.
třída Skřítci  

6.30 hod.  -  16.00 hod.

třída Rybičky   7.30 hod.  -  17.00 hod.
třída Kouzelníci   6.30 hod.  -  16.00 hod.

 

 

 

Zahájení provozu MŠ je v 6.30 hod.

 

Scházení dětí do 8.30 hod. nebo dle individuálních požadavků rodičů
 
 • individuální, skupinové a společné činnosti s učitelkou s přihlédnutím k věku dětí
 • spontánní hry a činnosti – využití koutků při hře i relaxaci
 • tvořivé a výtvarné činnosti, rozhovory
 • cvičení pro radost, hudebně pohybové činnosti
 
Svačina 8.45 - 9.00 hod.
 • samostatné prostírání, výběr porcí, nalévání pití – dodržování diet
 • dodržování hygienických a kulturních návyků při stolování

 

Řízené skupinové činnosti dle školního vzdělávacího programu - třídního kurikula podpory zdraví v MŠ

 • skupinová logopedická chvilka pro děti s vadami řeči
 • skupinová výuka českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem

 

Pobyt venku

 • před pobytem venku příprava prostírání na oběd
 • sezónní činnosti dle počasí – bobování, otužování vodou na školním mlhovišti
 • procházky do okolí MŠ, lesa, pozorování, exkurze, výlety
 • spontánní pohybové aktivity na školní zahradě

 

Oběd 11.45 hod. -12.15 hod.

 • polévku nalévá pomocný personál dle individuálních požadavků
 • velikost porce jídla dle vlastního výběru dětí
 • odchod dětí po obědě 12.30 - 13.00 hod.

 

Odpočinek

 • zubní hygiena
 • ukládání k odpočinku, relaxační hudba, četba pohádky
 • klidové činnosti nespících dětí na lehátku - prohlížení knih, puzzle...
 • individuální činnosti s předškolními dětmi
 • příprava předškolních dětí v základní škole - od 2.pololetí
 • otužování dětí vodou

 

Svačina 14.45 hod.

 • samostatné prostírání, nalévání pití, vybírání porcí jídla, mazání pomazánek na pečivo, ovocné a zeleninové bary

 

Postupné rozcházení dětí od 15. -16.55 hod.

 • mimoškolní skupinové aktivity dětí hrazené rodiči
 • pokračování dětí v započaté práci
 • spontánní herní činnosti – možnost zapojení rodičů do hry
 • sezónní spontánní aktivity na zahradě

 

Ukončení provozu 17.00 hod.

 

 

Denní režim našich dětí je přizpůsoben jejich věku a specifickým potřebám. Rodiče mohou po dohodě s učitelkami přivádět a odvádět děti podle potřeby. Volný časový režim nám umožňuje dát dětem více prostoru pro jejich tvořivou práci, poskytuje více možností pro spontánní hru a volnost potřebnou k rozvoji jejich identity. Podporujeme, rozvíjíme a respektujeme právo na vlastní spontánní aktivity dětí. Využíváme nabídku činností z třídního kurikula podpory zdraví v MŠ. Za příznivého počasí přenášíme, co nejvíce činností, na školní zahradu, terasu, lesíka, popř. lesa.

 

 

Pevná je pouze doba zahájení a ukončení provozu, podávání oběda a odpočinku.