Školka: Představení školky

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY:

 

Naše MŠ byla otevřena 10. 5. 1973. Je umístěna na sídlišti Praha 8 - Ďáblice v pěkné, klidné lokalitě u Ďáblického háje. K 1. 1. 1999 byla škole přiznána právní subjektivita.

 

Škola je pavilónového typu s 8 třídami, které jsou vybavené moderním dětským nábytkem. Každé třídě náleží prostor se stolky pro společenské hry i stolování a prostor s koberci s herními koutky sloužící též k odpočinku dětí.   Všechny prostory MŠ splňují podmínky podle vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Sociální zařízení pro děti,  šatny na převlékání, sociální zázemí s kabinetem pro učitelky, místnost pro ukládání lůžkovin a přípravná kuchyňka jsou součástí každé třídy. Všechny hračky mají děti volně k dispozici a mohou si je vybírat bez pomoci učitelky. Vlastními výrobky si děti dotvářejí estetický vzhled třídy a šatny.

 

Pavilony jsou spojeny spojovací chodbou s hospodářskou budovou, kde je umístěno zázemí školy - kuchyň, sušárna, prádelna, ředitelna MŠ, místnost pro hospodářku školy, skladové prostory a keramická dílna. 

 

Škola je obklopena zahradou se vzrostlými stromy, malým lesíkem s naučnou, přírodní zahrádkou. Pro rozvoj pohybové aktivity dětí je v zahradě umístěna spousta herních prvků, pískoviště s pergolami, lanový parkúr, multifunkční hřiště a hobití nora. V letních měsících lze využívat multifunkční mlhoviště k otužování dětí vodou.

 

V zadní části školní zahrady je  naučná zahrádka, kde si děti osvojují prvky environmentální výchovy, pěstují bylinky a květiny.

 

 

META, o.p.s. je realizátorem Projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání