Jídelna: Platby stravného

 

 

 

Z důvodu prázdninového provozu se posouvají vratky za stravné na měsíc srpen.

 

V Praze dne: 11.6.2021                                                                                                         Čj. 127/2021
 

Úplata za stravování dětí v mateřské škole

pro školní rok 2021 – 2022  s účinností od 1.9.2021

 

 

 

 

 

     Celodenní stravné pro děti 3 – 6 let                     40,- Kč/ den

 

 • měsíční záloha – 800,- Kč

  •  

   rozpis stravného: přesnídávka                 8,-Kč

                                   oběd                          20,-Kč

                                    odpoled.svačina         8,-Kč

  •                                  pitný režim                  4,-Kč

                                    celkem                       40,-Kč

    

 

    Celodenní stravné pro děti 7 let a více                  43,- Kč/den

 

 • měsíční záloha -   860,- Kč

 • rozpis stravného:     přesnídávka                           9,-Kč

 •                                 oběd                                    22,-Kč

 •                                        odpoled.svačina                    8,-Kč

                                                  pitný režim                             4,-Kč

                                         celkem                                43,-Kč

 

 • Za děti sedmileté se považují stravované osoby, které ve stávajícím školním roce tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022 dosáhnou věku 7 let
Stravné se platí vždy na měsíc následující, ne v příslušném měsíci, převodem na účet školní jídelny: 122870696/0300

  

Trvalý příkaz je nutno zadat nejpozději k 25.08.2021 na měsíc září. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravné, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Platbu provádějte vždy pod přiděleným VS. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte vedení ŠJ.

 

 

Vrácení přeplatků se provádí 2x ročně  - v únoru a po červnové uzávěrce na příslušný účet. Dlužné částky je nutné před ukončením docházky vyrovnat.

 

 
 

 

                                                                                                          Andrea Hukalová

 

                                                                                                        vedoucí školní jídelny