Jídelna: Platby stravného

 

 

V Praze dne: 4.6.2020                                                                                                         Čj. 209/2020
 

 

 

Úplata za stravování dětí v mateřské škole

pro školní rok 2020 – 2021  s účinností od 1.9.2020

 

 

 

 

 

     Celodenní stravné pro děti 3 – 6 let                     40,- Kč/ den

 

  • měsíční záloha – 800,- Kč

     

 

    Celodenní stravné pro děti 7 let a více                  43,- Kč/den

 

  • měsíční záloha -   860,- Kč

 

  • Za děti sedmileté se považují stravované osoby, které ve stávajícím školním roce tj. od 1.9.2020 do 31.8.2021 dosáhnou věku 7 let
Stravné se platí vždy na měsíc následující, ne v příslušném měsíci, převodem na účet školní jídelny: 122870696/0300

  

Trvalý příkaz je nutno zadat nejpozději k 25.08.2020 na měsíc září. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravné, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Platbu provádějte vždy pod přiděleným VS. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte vedení ŠJ.

 

 

Vrácení přeplatků se provádí 2x ročně  - v únoru a po červnové uzávěrce na příslušný účet. Dlužné částky je nutné před ukončením docházky vyrovnat.

 

 
 

 

                                                                                                          Andrea Hukalová

 

                                                                                                        vedoucí školní jídelny