Jídelna: Platby stravného

 

 

V Praze dne: 4.6.2019                                                                                                         Čj. 144/2019
 

 

 

Úplata za stravování dětí v mateřské škole

pro školní rok 2019 – 2020  s účinností od 1.9.2019

 

 

 

 

 

     Celodenní stravné pro děti 3 – 6 let                     36,- Kč/ den

 

  • měsíční záloha – 720,- Kč

     

 

    Celodenní stravné pro děti 7 let a více                  39,- Kč/den

 

  • měsíční záloha -   780,- Kč

 

  • Za děti sedmileté se považují stravované osoby, které ve stávajícím školním roce tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020 dosáhnou věku 7 let
Stravné se platí vždy na měsíc následující, ne v příslušném měsíci, převodem na účet školní jídelny: 122870696/0300

  

Trvalý příkaz je nutno zadat nejpozději k 25.08.2019 na měsíc září. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravné, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Platbu provádějte vždy pod přiděleným VS. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte vedení ŠJ.

 

 

Vrácení přeplatků se provádí 2x ročně  - v únoru a po červnové uzávěrce na příslušný účet. Dlužné částky je nutné před ukončením docházky vyrovnat.

 

 
 

 

                                                                                                          Andrea Hukalová

 

                                                                                                        vedoucí školní jídelny