Jídelna: Platby stravného

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Čj. 127/2022
 

Úplata za stravování dětí v mateřské škole

pro školní rok 2021 – 2022  s účinností od 1.1.2022

 

 

 

 

 

     Celodenní stravné pro děti 3 – 6 let                        45,- Kč/ den

 

měsíční záloha – 900,- Kč

 

rozpis stravného: přesnídávka               10,-Kč

                               oběd                           22,-Kč

                               odpoled.svačina           9,-Kč

                               pitný režim                    4,-Kč

                               celkem                       45,-Kč

 

 

    Celodenní stravné pro děti 7 let a více                  48,- Kč/den

 

měsíční záloha -   960,- Kč

rozpis stravného: přesnídávka                     11,-Kč

                             oběd                                24,-Kč

                             odpoled.svačina                 9,-Kč

                             pitný režim                          4,-Kč

                            celkem                              48,-Kč

 

Za děti sedmileté se považují stravované osoby, které ve stávajícím školním roce tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022 dosáhnou věku 7 let
Stravné se platí vždy na měsíc následující, ne v příslušném měsíci, převodem na účet školní jídelny: 122870696/0300

  

Trvalý příkaz je nutno zadat nejpozději k 25.12.2021 na měsíc leden. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za stravné, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

Platbu provádějte vždy pod přiděleným VS. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte vedení ŠJ.

 

 

Vrácení přeplatků se provádí 2x ročně  - v únoru a po červnové uzávěrce na příslušný účet. Dlužné částky je nutné před ukončením docházky vyrovnat.

 

 
 

 

                                                                                                          Andrea Hukalová

 

                                                                                                        vedoucí školní jídelny