Školka: Zápis

Vážení rodiče,

Den otevřených dveří v naší mateřské škole se konal ve středu 12. dubna 2023.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ, Praha 8, Bojasova 1  probíhal ve dnech  3. + 4. května 2023 .

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve středu 14. června 2023 od 16. hod. v 1.pavilonu ve třídě Andulek.

Prosíme účast rodičů bez dětí. Děkujeme

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, nyní probíhá správní řízení.

 

O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne škola, kterou zastupuje ředitelka, ve správním řízení. V souladu s §67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o správním řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. bude přijetí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě - na webových stránkách MŠ, dveřích ředitelny a vývěsce MŠ. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

 

Oznámení o výsledcích zápisu (seznam přijatých dětí dle registračních čísel) bylo vyvěšeno 17.5.2023. 

 

Přijatým dětem nebude Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě vydáváno, ani doručováno, lze ale požádat o jeho vydání ředitelku školy v úředních hodinách.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se budou v písemné podobě zasílat datovou schránkou nebo doporučeně s doručenkou. Prosíme rodiče, aby si dopis vyzvedli co nejdříve. Děkujeme.

 

Pokud by vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol, prosíme, obratem odhlaste dítě u příslušné ředitelky školy (stačí e-mailem), do které nemáte zájem nastoupit. Využijte, prosím přiložený tiskopis " Dohoda o vzdání se  místa před nástupem do MŠ".

Uvolníte tím místo pro ostatní děti, které nebyly přijaty a umístily se pod čarou.

 

V případě, že budete přijati a v září nenastoupíte a neodhlásíte se, upozorňujeme, že máte povinnost zaplatit školné za měsíc září.

                                                                                               

Děkujeme za spolupráci

Bc. Věra Klímová