Školka: Zápis

 

Ve středu 13.dubna 2022 se uskutečnil 
"Den otevřených dveří".

 

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/2023 se konal

 v úterý 3. a ve středu 4. května 2022 

 

 

 

Zápisy určené pro děti s vízem strpění proběhnou podle zákona Lex Ukrajina 8. června 2022 od 13. - 17. hod. v ředitelně školy - viz. zápis pro cizince.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o výsledcích zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022 - 2023

 

Podle novely Školského zákona č.561/2004 Sb., bude rozhodnutí o přijetí dítěte do výše uvedené mateřské školy oznámeno vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí dne 12.5.2022.

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn vyvěšením na dveřích ředitelny mateřské školy, webových stránkách MŠ a vývěsce MŠ  po dobu nejméně 15 dnů.

 

  • přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno v písemné formě, lze jej vyzvednout  na vyžádání v ředitelně mateřské školy. Seznam přijatých dětí je vyvěšen od 12.5.2022  po dobu nejméně 15 dnů v příloze tohoto článku.

 

  • rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat osobně proti podpisu ve čtvrtek 12.5.2022 od 13.00 - 16.30 hod. a v pátek 13.5.2022 od 9.00 - 13.00 hod. – žadateli v ředitelně mateřské školy

 

  • rozhodnutí o nepřijetí, která nebudou osobně převzata, budou zaslána žadateli datovou schránkou nebo doporučeně s doručenkou. Prosíme  o včasné vyzvednutí na poště.

 

 

Pokud by Vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol, obratem se písemně odhlaste u ředitelky školy, do které nemáte zájem nastoupit ( viz. příloha tohoto článku Dohoda o vzdání se místa v MŠ). V případě, že bude dítě odhlášeno až v září, jsou zákonní zástupci povinni školné za měsíc září uhradit.

 

 

Kapacita školy je naplněna.