Školka: Zápis

 

Ve středu 15.dubna 2020 bude v naší mateřské škole probíhat "Den otevřených dveří".

 

Zájemci o prohlídku naší mateřské školy se s pí.ředitelkou MŠ sejdou vždy v celou hodinu, a to v 15.00 a 16.00 hod. na školní zahradě u 1.pavilonu.

 

Po té bude následovat skupinová prohlídka zahrady a prezentace školy.

Při této příležitosti bude možné vyzvednout tiskopisy k zápisu na školní rok 2020/2021.


Těšíme se na Vás
kolektiv mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, BOJASOVA 1

 

na školní rok 2020/2021 se bude konat v úterý 5. května a ve středu 6. května 2020 vždy od 13 do 17h. v ředitelně MŠ.

 

U zápisu není nutná přítomnost dítěte.

 

Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

Veškeré formuláře a instrukce k zápisu budou včas zveřejněny na této stránce.

 

 

 

V současné době je kapacita mateřské školy naplněna.