Školka: Zápis

 

Ve středu 3.dubna 2019 byl v naší mateřské škole  "Den otevřených dveří".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2019/2020 

 

bude probíhat

ve dnech 6. + 7. května 2019 

v čase od 13. - 17.00 hod. v ředitelně MŠ. 
 

 

Účast dítěte u zápisu není nutná.

Tiskopisy, které žadatel nebo zákonný zástupce musí doložit

u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:
 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - originál Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1
  • Evidenční list  - originál Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1
  • Rodný list dítěte – k ověření
  • Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupce – k ověření
  • U cizinců - platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů + platný pas zákonného zástupce


Originály tiskopisů Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 přinese žadatel řádně vyplněné a podepsané od obou zákonných zástupců dítěte v daném termínu.

Tiskopisy k zápisu na školní rok 2019/20 naleznete v příloze tohoto článku.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol,

příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Těšíme se na Vás
kolektiv mateřské školy

 

 

 

 

 

Kapacita mateřské školy pro školní rok 2018/19 je v současné době naplněna.Bc. Věra Klímová
ředitelka školy