Školka: Zápis

 

 

 

Kapacita školy je naplněna.

 

 

Přijetí dítěte do mateřské školy ukládá zákonnému zástupci dle § 35 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/ povinnost od 1.9. 2020 hradit školné a stravné ve stanovené výši. Dále pak je povinností dítě řádně z docházky omlouvat.

 

 

O uvolněném místě bude informován zákonný zástupce dítěte, které skončilo první pod čarou a místo mu bude nabídnuto.

 

                                                            
Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol.

 


 

 

Bc. Věra Klímová, ředitelka školy