Školka: Zápis

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1

 

na školní rok 2019/2020 se konal   

ve dnech 6. + 7. května 2019 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

se konala ve středu 5. června 2019 v 16hod. v 1.pavilonu ve třídě Andulek.

 

 

Výsledky zápisu (seznam registračních čísel přijatých dětí ) na školní rok 2019/2020 byly vyvěšeny na dveřích ředitelny školy a vývěsce školy 

 

od 22.05.2019 po dobu 15 dnů.

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno. Zveřejněním seznamu přijatých dětí (jejich registračních čísel), se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená. Lze je ale vyzvednout osobně 22. + 23.5. 2019 od 13-16.30 hod. v ředitelně školy.

 

 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

 

Rozhodnutí o nepřijetí musí být prokazatelně předána žadateli. Rozhodnutí o nepřijetí se vydává ve dnech 22. + 23. 5. 2019 od 13. - 16.30 hod.v ředitelně školy.  Nevyzvednutá Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně s doručenkou. Prosím, vyzvedněte na poště obratem.

 

 

 

Pokud bylo vaše dítě přijato do dvou či více mateřských škol, prosíme, obratem kontaktujte příslušnou ředitelku školy, o kterou nemáte zájem a odhlaste své dítě z docházky. Uvolníte tím místo dalším žadatelům.  Děkujeme

 

Bc. Věra Klímová
ředitelka školy