Školka: Zápis

 

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/2023 se konal

 v úterý 3. a ve středu 4. května 2022 

 

Zápis určené pro děti s vízem strpění se konal podle zákona Lex Ukrajina 8. června 2022.

 

Pokud by Vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol, obratem se písemně odhlaste u ředitelky školy, do které nemáte zájem nastoupit ( viz. příloha tohoto článku Dohoda o vzdání se místa v MŠ).

 

 

V případě, že bude dítě odhlášeno až v září, jsou zákonní zástupci povinni školné za měsíc září uhradit.

 

Klímová Věra, ředitelka školy