Školka: Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

prosíme Vás o nahlášení každé změny, která se týká Vašeho dítěte - trvalé bydliště, telefony na zákonné zástupce, e-maily, bankovní účet, rodinné poměry...

 

Děkujeme

 

 

Informace pro nástup nových dětí - viz příloha - Poprvé v mateřské škole

 

Nástup dítěte do školky - viz. příloha

 

Organizace školního roku 2020-21 - viz.příloha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Návrh rozpočtu na rok 2020 ještě podléhá schválení ZMČ Praha 8, které se bude konat dne 13.5.2020.“ https://www.praha8.cz/Navrh-rozpoctu-na-rok-2020.html