Školka: Informace pro rodiče

 

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

v příloze naleznete:  

 

1. Směrnice č. 2022/09/01 - Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023, 

 

2. Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023,

 

3. Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023. 

 

 

Vážení rodiče,

 

Prosíme Vás o nahlášení každé změny, která se týká Vašeho dítěte - trvalé bydliště, telefony na zákonné zástupce, e-maily, bankovní účet, rodinné poměry...

 

Děkujeme