Školka: Dále nabízíme

Nadstardantní práce s dětmi: 

 

 • logopedická prevence formou logo chvilek a systematická spolupráce s klinickým logopedem
 • kroužek českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem 
 • celoroční spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, Praha 8
 • preventivní zubní péče
 • fyzioterapeutická cvičení se zaměřením na jógu, balanční cvičení, správné dýchání a držení těla, relaxace
 • předcházení dyslexie
 • předcházení grafomotorickým obtížím (preventivní odstranění grafomotorických obtíží)
 • podílíme se na zdařilém vstupu dítěte do 1.třídy ZŠ
 • rozvíjení nadání a tvořivost u dětí formou kroužku výtvarného, zahradnického a keramického

 

 

Rodičům nabízíme:

 

 • individuální konzultace s třídními učitelkami a ředitelkou školy
 • možnost vstupu rodičům do třídy a možnost ukázky práce dětí
 • možnost nahlédnutí do školního vzdělávacího programu - Školní kurikulum podpory zdraví v MŠ
 • možnost nahlédnutí do záznamů o dítěti, pedagogické diagnostiky se zaměřením na pokroky a rozvíjení schopností dítěte
 • možnost informace se o výsledcích práce školy
 • možnost zapůjčení odborné literatury a nabídka odborných článků