Školka: Dále nabízíme

Nadstardantní práce s dětmi: 

 

 • logopedická prevence formou logo chvilek a systematická spolupráce s klinickým logopedem
 • kroužek českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem 
 • celoroční spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, Praha 8
 • fyzioterapeutická cvičení se zaměřením na jógu, balanční cvičení, správné dýchání a držení těla, relaxace
 • předcházení dyslexie
 • předcházení grafomotorickým obtížím (preventivní odstranění grafomotorických obtíží)
 • podílíme se na zdařilém vstupu dítěte do 1.třídy ZŠ
 • rozvíjení nadání a tvořivost u dětí formou kroužku výtvarného, zahradnického, keramického a pískání s flétničkou

 

 

Rodičům nabízíme:

 

 • individuální konzultace s třídními učitelkami a ředitelkou školy
 • vstup rodičům do třídy a ukázky práce dětí
 • nahlédnutí do školního vzdělávacího programu - Školní kurikulum podpory zdraví v MŠ
 • nahlédnutí do záznamů o dítěti, pedagogické diagnostiky se zaměřením na pokroky a rozvíjení schopností dítěte
 • informace se o výsledcích práce školy
 • zapůjčení odborné a dětské literatury a nabídka odborných článků   

 

Pravidelná spolupráce:

 

 • Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8, Glowackého 6/555
 • SPC, Praha 8, Štíbrova
 • SPC LOPES, Praha 8, Libčická
 • ZŠ, Praha 8, Burešova 14
 • Státní zdravotní ústav, Praha 1, Šrobárova

 

Projekty MŠ:

 

 • Projekt Se Sokolem do života
 • Projekt Klok.Tex
 • Projekt Fond Sidus
 • Projekt Nadace Letokruh - Čtení dětem