SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY - celoroční projekt MŠ


Naše mateřská škola se již 4. školním rokem  zapojila do  celoročního projektu "Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky". Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.

 

Obsahem projektu je široká škála činností. Skládá se z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání) ze základů cvičení na nářadí (dle možností a vybavení tříd) či s náčiním. Dále atletika, obratnost - základní gymnastické dovednosti, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Cílem je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit, nabídka dalších podnětů spojených se zdravým pohybem, podpořit první větší zájem o aktivní sportování a vést děti ke potřebě každodenního pohybu a radosti z něj.

Věříme, že se tento projekt bude dětem líbit Usmívající seUsmívající seUsmívající se


Po ukončení celoročního projektu byly děti odměněny medailí, diplomem.  

(diplom zviratka 2018.jpg)