SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY - celoroční projekt MŠ


 

 

 

 

 

 

 

Naše mateřská škola se opět zapojila již do 7. ročníku celoročního projektu "Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky", ve kterém se snažíme motivovat děti k pohybu Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.

 

Obsahem projektu je široká škála činností. Skládá se z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání) ze základů cvičení na nářadí (dle možností a vybavení tříd) či s náčiním. Dále atletika, obratnost - základní gymnastické dovednosti, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Cílem je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit, nabídka dalších podnětů spojených se zdravým pohybem, podpořit první větší zájem o aktivní sportování a vést děti ke potřebě každodenního pohybu a radosti z něj.

Věříme, že se tento projekt a odměny, které děti obdržely za 5.ročník od České obce sokolské  líbily. Usmívající seUsmívající seUsmívající se.


 

(diplom zviratka 2018.jpg)