Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1