Školka: Prázdninový provoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

                

MČ Praha 8 vydala Oznámení o přerušení provozu  mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2023/2024, která můžete najít jako přílohu tohoto článku. 

 

Z důvodů stavebních prací budou děti na letní provoz od pondělí 1. července do pátku 19. července 2024  docházet do Mateřské školy, Praha 8, Šiškova.

 

 

 

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a stravné zašlete obvyklým způsobem včetně uvedení VS ( datum narození dítěte). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a název třídy. Platby je nutno zaslat na dva účty MŠ a ŠJ (každá platba zvlášť) nejpozději do 17.5.2024 včetně. Po tomto termínu již nebudou platby akceptovány, budou vráceny zpět na účet a dítě nebude na letní provoz umístěno. Taktéž i v případě mylné platby.

 

 

Doporučuji, abyste si kontrolovali svůj účet pro případ, že Vám byla vrácena mylná platba zpět na účet.

 

Věnujte pozornost tomuto článku a postupujte dle pokynů.
Veškeré informace byly rodičům odeslány prostřednictvím aplikace LYFLE. 

 

Děkuji

Bc. Věra Klímová, ředitelka školy