Školka: Prázdninový provoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

                

MČ Praha 8 vydala Oznámení o přerušení provozu  mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2023/2024, která můžete najít jako přílohu tohoto článku. 

 

Letní provoz v naší mateřské škole bude od pondělí 1. července do pátku 19. července 2024  pro předem přihlášené děti, kteří mají uhrazenou platbu za školné a stravné.

 

 

Přílohou toho článku je Přihláška na letní provoz , tu si vytiskněte a vyplňte i v případě, že o LPP nemáte zájem. Přihlášku přineste nejpozději do 31.ledna 2024 svým třídním učitelkám. Informace o platbách jsou součástí přílohy tohoto článku.

 

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a stravné zašlete obvyklým způsobem včetně uvedení VS a jména dítěte. Platby je nutno zaslat během měsíce února na dva účty MŠ a ŠJ (každá platba zvlášť) nejpozději do 29. února 2024 včetně. Po tomto termínu již nebudou platby akceptovány, budou vráceny zpět na účet a dítě nebude na letní provoz umístěno. Taktéž i v případě mylné platby.

 

Doporučuji, abyste si kontrolovali svůj účet pro případ, že Vám byla vrácena mylná platba zpět na účet.

 

Věnujte pozornost tomuto článku a postupujte dle pokynů.
Veškeré informace byly rodičům odeslány prostřednictvím aplikace LYFLE. Žádám Vás o včasné odevzdání přihlášek.

 

Děkuji

Bc. Věra Klímová, ředitelka školy