Školka: Prázdninový provoz

 

Letní provoz v MŠ MČ Praha 8 ve školním roce 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

před nástupem dětí do mateřské školy si prostudujte hygienické podmínky školy a Informace MŠMT- režim návratu ze zahraničí - viz.příloha a sledujte aktuální informace o průběhu nemoci COVID - 19.

 

Děkujeme

 

 

 

Vážení rodiče,
děti, jejichž rodiče předem uhradili úplatu za předškolní vzdělávání a za stravu, jsou na prázdninový provoz, který bude ve dnech 26.7. - 6.8.2021 rozděleny dle mateřských škol takto:

 

1.PAVILON - přízemí - třída Andulky

                                      MŠ Chabařovická
                                
                       1.patro  - třída Berušky
                                      MŠ Bojasova - tř.: Andulky, Berušky, Houbičky

                                                               tř.: Skřítci, Rybičky, Kouzelníci
                                  


2.PAVILON - přízemí - třída Cecilky
                                     MŠ Bojasova - tř.Cecilky
                                     MŠ Šiškova - děti od A - K
                                    
                    1.patro  - třída Dráčci
                                    MŠ Bojasova - tř.Dráčci 
                                    MŠ Šiškova - děti od L - Ž


                                    

Seznamy dětí a jejich značky budou vyvěšeny ve vestibulech. 

 

 

Při nástupu budeme po zákonných zástupcích požadovat  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz příloha této stránky a podpis Dodatku č.1 ke Školnímu řádu. Podepsané, řádně vyplněné Čestné prohlášení odevzdají zákonní zástupci 1.den nástupu dítěte třídní učitelce.

 

Bez tohoto prohlášení nelze dítě do školky přijmout. 

 

 

Z epidemiologických důvodů žádáme o dodržování závazných pravidel a pokynů při vstupu do školy ( dezinfekce rukou, rozestupy, respirátory v budově...)

 

 

Děti potřebují oblečení do třídy a na ven, pokrývku hlavy, náhradní oblečení, pyžamko, přezutí, 2 roušky v mikrotenovém sáčku. Dětem nedávejte do MŠ žádné potraviny, šperky, hračky!

 


Provoz mateřské školy:

 6.30 hod. -   8.30 hod. scházení dětí / uzamykání objektu MŠ
12.30 hod. - 13.00 hod. vyzvedávání dětí po obědě
15.00 hod. - 17.00 hod. vyzvedávání dětí / uzamykání objektu MŠ

 

 

Věříme, že se Vám i Vašim dětem bude u nás líbit Smějící se

                                                             Děkujeme za spolupráci

                                                                        kolektiv mateřské školy