Školka: Předškolní vzdělávání

 

 

Co by mělo dítě umět než půjde do školy.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom nabídnout vašim předškolákům naše online kurzy.

 

Jelikož se blíží zápis do ZŠ, plánujeme on-line kurz pro rodiče předškoláků. Kurz povede Mgr. Martina Večeřová. V kurzu se rodiče dozví co je s dětmi u zápisu čeká, co by měl předškolák před nástupem do školy ovládat a jak mu pomoci s přípravou.

 

Dále plánujeme on-line kurz grafomotoriky, aby rodiče věděli, jak předejít problémům se psaním, jak pomáhat dětem procvičit jemnou motoriku tak, aby psaní ve škole pro ně bylo jednodušší. Na tento kurz bude navazovat workshop pro rodiče s dětmi s ukázkami procvičování jemné motoriky.

 

Odkaz na kurz předškolák: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?akce=evais&akcedetail=557&xuser=

Odkaz na kurz grafomotoriky: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&subakce=scearch&scearchText=grafomotorika

 

 

Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na výše uvedeném odkazu.