DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – Pravidla přihlašování na prázdninový provoz + ŽÁDOST K VYTIŠTĚNÍ


 

 

 

 

 

 

 

MČ Praha 8 vydala Pravidla pro provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020, které můžete najít jako přílohu tohoto článku. 

 

Závaznou přihlášku, která je přílohou tohoto článku si vytiskněte, vyplňte a do 31.1.2020 ,nejpozději, odevzdejte na třídách pí.učitelkám. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel !

 

Další informace naleznete v článku na webu MČ P8 nebo prokliknutím následujícího odkazu zde:

 

Letní provoz našich osmičkových mateřinek je v rámci Prahy zcela jednoznačně nejrozsáhlejší.