Pravidla přihlašování na prázdninový provoz + předpisy na platby


 

 

 

 

 

 

 

MČ Praha 8 vydala Pravidla pro provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2019/2020, které můžete najít jako přílohu tohoto článku. 

 

Příslušné platby je třeba poslat tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději do 31. března 2020.


Na platby po 31.3.2020 nebude brán zřetel  a  s dětmi se nebude počítat. !!!

Týká se pouze rodičů předem přihlášených dětí !!!

 

V případě, že se, vzhledem k situaci, nebude prázninový provoz konat, budou Vám peníze vráceny zpět na účet.

 

Další informace naleznete v článku na webu MČ P8 nebo prokliknutím následujícího odkazu zde:

 

Letní provoz našich osmičkových mateřinek je v rámci Prahy zcela jednoznačně nejrozsáhlejší.