Skřítci: Informace o naší třídě.

"Ahoj mámo, ahoj táto, my jsme Skřítci" 
Vážení rodiče,

vítáme Vás na webových stránkách MŠ Bojasova, třídy Skřítků. Naše třída se nachází v prvním patře druhého pavilonu od hlavní vstupní branky s pastelkami. Třída je otevřena od listopadu roku 2010. Je světlá, zařízená moderním nábytkem a vybavená nepřeberným množstvím různých hraček, které rozvíjejí osobnost dítěte ve všech oblastech. 

Třídě náleží i část školní zahrady, na níž se nachází pískoviště, dřevěná věž se skluzavkou a zeď na malování křídou. V přístavku na zahradě máme koloběžky, o které se střídáme s třídou Houbiček, jež je naší partnerskou třídou v pavilonu. Při pobytu venku využíváme pro běh i hru školní lesík, Ďáblický háj a hřiště v přilehlém okolí. 

Třída je heterogenní, to znamená, že se ve třídě nachází děti věkově smíšené, od tří do šesti let. Věkově smíšená třída je hlavním z pilířů Školy podporující zdraví, kterou naše mateřská škola je. Mladší děti mají vzor ve starších kamarádech a ti starší získávají pocit odpovědnosti a potřebu pečovat o své mladší přátele. Díky tomuto složení třídy je zde přítomno méně agresivity, protože soutěživot zde nemá místo.  Hlavní důraz je zde kladen na spolupráci a pomoc druhým, mladším, slabším. Adaptace mladších dětí je zde rychlejší díky vzorům, jichž se jim dostává od starších a zkušenějších dětí, které jim ukážou, co je potřeba. V prvním pololetí je třída Skřítků v provozu:

7:30 - 17:00

 

Ve druhém pololetí pak:

6:30 - 16:00

 

V prvním pololetí se děti ze tříd Skřítků a Houbiček scházejí ve třídě Houbiček a rozcházejí ve třídě Skřítků.

 

Ve druhém pololetí se děti od 6:30 hodin scházejí ve třídě Skřítků a rozcházejí ve třídě Houbiček. 

 

 

Třída Skřítků má svá pravidla: 


Srdíčkové pravidlo

- máme se rádi, jsme kamarádi

- chováme se k sobě hezky

- nestrkáme do sebe, neubližujeme si, nepereme se

 

 

Želvičkové pravidlo 

- ve školce se pohybujeme pomalu

- běháme jen při cvičení, skáčeme a dovádíme na školní zahradě nebo na vycházce

 

Ptáčkové pravidlo

-  pusinku máme na hezká slova, nemluvíme sprostě

- osvojujeme si zdvořilostní návyky

- nekřičíme na sebe, neskáčeme si do řeči 


 

Košťátkové pravidlo

- uklízíme po sobě hračky

- splachujeme záchodky

- uklízíme vyházené jídlo z talířků, utíráme rozlité pití


 

Kapičkové pravidlo 

- umýváme si pravidelně ruce

- neplýtváme vodou

 

Fotogalerie: