Školka: Zápis


Vážení rodiče,
zápis dětí do Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 na školní rok 2018/2019 proběhl ve dnech 9. a 10.  května 2018.

Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je ukončeno.

O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne škola, kterou zastupuje ředitelka, ve správním řízení. V souladu s §67 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. o správním řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb. bude přijetí dítěte oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí na přístupném místě  - na dveřích ředitelny MŠ.


Výsledky zápisu budou zveřejněny v úterý 22.05.2018 od 9.00 hod. na dveřích ředitelny MŠ nejméně po dobu 15 dnů.Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě vydáváno ani doručováno, lze ale požádat o jeho vydání ředitelku školy v úředních hodinách.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se budou vydávat proti podpisu v ředitelně školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána v písemné podobě doporučeně s doručenkou.

Pokud by Vaše dítě bylo přijato do dvou či více mateřských škol, prosíme, obratem se odhlaste u příslušné ředitelky školy, do které nemáte zájem nastoupit Zde podepíšete Dohodu o ukončení správního řízení nebo Ukončení docházky před nástupem do mateřské školy. Uvolníte tím místo dalším žadatelům.

Děkujeme
 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si lze vyzvednout v ředitelně MŠ v těchto dnech:

v úterý 22.5.2018 od 9.00 hod. - 15.00 hod.
ve středu 23.5.2018 od 9.00 hod. - 12.00 hod.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

se bude konat ve středu 20.06.2018 od 16.00 hod. v 1.pavilonu v přízemí ve třídě Andulek.

Prosíme, dostavte se bez dětí.
Děkujeme


V současné době je kapacita školy pro školní rok 2017/18 naplněna.

Bc. Věra Klímová
ředitelka školy