Školka: Zápis"Den otevřených dveří již proběhl 4.4.2018


Zápis dětí do Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 na školní rok 2018/2019 se bude konat ve středu 9. a čtvrtek 10.  května 2018 od 13. 00 - 17.00 hod. v ředitelně MŠ.

Účast dítěte u zápisu není nutná.

Tiskopisy, které žadatel nebo zákonný zástupce musí doložit u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - originál Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1

  • Evidenční list  - originál Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 - tiskněte prosím oboustranně

  • Rodný list dítěte – k ověření

  • Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupce – k ověření

  • U cizinců - platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů + platný pas zákonného zástupce
Originály tiskopisů Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 přinese žadatel řádně vyplněné a podepsané od obou zákonných zástupců dítěte v daném termínu.

Tiskopisy k zápisu jsou přiloženy jako příloha tohoto článku. Evidenční list tiskněte prosím oboustranně.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy.

Těšíme se na Vás
kolektiv mateřské školy

Vážení rodiče,

ve školním roce 2017/2018 je kapacita školy naplněna.

Bc. Věra Klímová
ředitelka školy