Kouzelníci: Kontakty na učitelky


Třídními učitelkami v Kouzelnících jsou:


Olga Tatíčková             o.tatickova@seznam.cz


Stanislava Skoková      
stana.skokova@centrum.cz 


Telefonní číslo do naší třídy :  
601 308 954