Dráčci: Kontakty na učitelky

Dráčci

 

Třídní učitelky:
 

Mgr. Marcela Hájková

 

Mgr. Miroslava Vašíčková

       Věra Hajšmanová


Telefonní číslo do naší třídy pro kontakty s učitelkami a pro omlouvání dětí: 601 308 955


Prosíme, telefonujte v době od 7:30 do 8:30hod.
                                        od 12:30 do 13:00hod.

Telefonování mimo tyto hodiny narušuje výchovně vzdělávací práci s dětmi a denní režim.
                                                                                                                      Děkujeme.