Školka: Dokumenty ke stažení

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, BOJASOVA 1

Tiskopisy, které žadatel nebo zákonný zástupce musí doložit u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

   

  • Evidenční list  - originál Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - originál Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1
  • Rodný list dítěte – k ověření
  • Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupce – k ověření
  • U cizinců - platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů + platný pas zákonného zástupce

 

  

Originály tiskopisů Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 přinese žadatel řádně vyplněné a podepsané od obou zákonných zástupců dítěte v daném termínu.