PILOTNÍ SPORTOVNÍ PROGRAM - TENIS PRO PŘEDŠKOLÁKY Cecilky a Dráčci


 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

naše mateřská škola se přihlásila k Pilotnímu projektu "Tenis pro předškoláky", který je pod záštitou MČ Praha 8. Bude probíhat v areálu Tenis Ládví.

 

Projekt je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj předškolních děti. Děti budou trénovat pod vedením trenérů jemnou i hrubou motoriku, orientaci v prostoru, práci se sportovním náčiním, koordinaci pohybu (oko - ruka, změny směru apod.) i celkovou koordinaci.

Trénik je koncipován tak,aby se zapojili všichni jednotlivci - aktivnější i ti méně zdatní.

Na závěr všechny zúčastněné děti čeká malé překvapení a diplom za absolvování tenisového tréninku.

 

Věříme se i tento sportovní pilotní projekt se bude dětem líbit.