ZÁPIS URČENÝ PRO PŘIJÍMÁNÍ CIZINCŮ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ na školní rok 2022/2023


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 8. 6. 2022 od 13.00 do 17.00 hod.

 

Для цих іноземців –біженців призначений термін зарахування 8. 6. 2022  13.00 – 17.00 hod.

 

 

Na děti cizince se ve školním roce 2022/2023 vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 34a a § 36 školského zákona) narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

 

Tiskopisy, které žadatel nebo zákonný zástupce musí osobně doložit

u zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

 

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - originál Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 - vyplněná a podepsaná zákonným zástupcem
  • Evidenční list  - originál Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1, vyplněný, potvrzený lékařem a podepsaný zákonným zástupcem (tiskněte oboustranně)
  • Doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce – záznam o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu - speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny  - k ověření
  • Doložení faktického místa pobytu dítěte pro určení spádovosti

 

 

Originály tiskopisů Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 přinese žadatel řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem dítěte v daném termínu.O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Bojasova 1 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Termín přijetí žádostí je doba rozhodná pro započetí správního řízení.

 


Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

 

Účast dítěte u zápisu není nutná.