TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI


 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

testy školní zralosti jsou v naší mateřské škole z důvodů epidemiologických opatření do odvolání zrušeny. Pedagogická poradna nesmí provádět skupinové vyšetření dětí v mateřských školách.

 

 

V případě, že si nejste jisti, zda Vaše dítě je zralé na vstup do základní školy a Vy, kteří máte o OŠD (odklad školní docházky) zájem, lze se telefonicky objednat na tel.č. 286 585 191, 286 882 368 přímo do poradny. 

 

 

Pokud se pro vyšetření rozhodnete, oznamte to své pí učitelce na třídě. Pí učitelky vyplní dotazník, který odešleme přes datovou schránku do poradny. Teprve po obdržení dotazníku Vám pí. psycholožka určí konkrétní termín vyšetření.

 

 

Budete-li mít "Doporučení o odkladu školní docházky"z pedagogicko psychologické poradny, předejte s dalším "Doporučením o ODŠ" od např. dětského pediatra, logopeda, neurologa...při zápisu v ZŠ.

 

Při žádosti o OŠD musíte mít 2 doporučení od specialistů !!!

 

 

Na základě "Doporučení" z poradny o OŠD Vám ZŠ vydá "Rozhodnutí o odkladu školní docházky". Toto "Rozhodnutí o odkladu školní docházky" je potřebné pro pokračování docházky v mateřské škole a je nutné co nejdříve předat pí.učitelkám na třídě, nejpozději do 30.5.2021 !

 

 

Zápis do ZŠ je pro všechny předškolní děti povinný! Týká se i těch dětí, u  kterých žádáte odklad školní docházky!

 

CHYSTÁME SE DO 1. TŘÍDY  - Příručka o školní zralosti

 

Kontakty na poradnu:

Mgr. Veronika Nejedlová
psycholožka
PPP Praha 8

Libčická 399, Čimice

Tel. 286 585 191, 286 882 368

E-mail: nejedlova@ppppraha7a8.cz

 

 

Bc. Věra Klímová, ředitelka školy