Z VESNICE DO MĚSTA A ZPĚT - celoroční projekt třídy Andulek


 

 

 

 

 

 

 

CELOROČNÍ PROJEKT „Z VESNICE DO MĚSTA A ZPĚT“

 

 

Cílem projektu je prohloubit znalosti dětí o životě a rozdílech na vesnici a ve městě. Celý projekt probíhá formou dopisů mezi školkami, které si posíláme každý měsíc na předem domluvené téma související s tradicemi a ŠVP školky.

 

Prezentací vlastních zážitků děti rozvíjí své komunikační dovednosti a sebevědomí, získávají znalosti o svém městě/vesnici. Kromě toho se naučí spolupracovat, řešit problémy, nebát se přijít s vlastním nápadem, domluvit se s ostatními a respektovat jiný názor.

 

Navázání spolupráce s mateřskou školou vesnického typu písemnou formou - posíláme kamarádům na vesnici dopis s obrázky o naší školce.


FOTOGALERIE