LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

 

MČ Praha 8 vydala Pravidla pro provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2020/2021, která můžete najít jako přílohu tohoto článku. 

 

 

https://www.praha8.cz/Informace-pro-rodice-k-letnimu-provozu-materskych-skol-1.html