TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 

 

Vedení MŠ, Praha 8, Bojasova 1 a Výbor Klubu rodičů    

a dětí Mateřské školy – Praha 8, Bojasova 1

Vás srdečně zvou

na třídní schůzky, které se konají

ve středu 11. září 2019 od 18:00 hod.

v jednotlivých třídách MŠ, Praha 8, Bojasova 1

 

Setkání výboru Klubu rodičů (dále jen KR) je v 16.30hod. v ředitelně MŠ.

Zákonní zástupci dětí a ostatní členové KR se sejdou v 18.00hod. na třídách.

Program třídní schůzky:

 • Zpráva o činnosti KR za školní rok 2018/19
 • Zpráva o hospodaření KR za školní rok 2018/19
 • Schválení rozpočtu KR na školní rok 2019/20
 • Schválení nových členů výboru Klubu rodičů
 • Informace o příspěvcích do KR a platbách MŠ
 • Seznámení s organizačním zajištěním třídy
 • Seznámení s povinností předškolního vzdělávání a s ním spojené povinnosti zákonných zástupci
 • Seznámení s bezpečnostními pravidly v MŠ
 • Seznámení s výsledky Dotazníkového šetření pro rodiče
 • Nabídka konzultačních hodin, mimoškolních aktivit, zapůjčování knih…
 • Různé

Dostavte se, prosím, bez dětí.
Děkujeme

Bc. Věra Klímová – ředitelka mateřské školy