BEZPEČNOSTNÍ PREVENCE S PŘÍSLUŠNÍKEM POLICIE PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 1.+2.pavilon


 

 

 


Projekt je určen pro děti předškolního věku. Jedná se o preventivní program. 
 

 Probíhá na půdě MŠ. Děti jsou interaktivní formou seznamovány s rizikovým chováním, základními pomůckami a sami jsou do akce vloženy jako mentoři.