UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI za rok 2019 ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

dle novely zákona č.586/1992 Sb., O dani z příjmu 

Rodiče, jejichž děti v letošním školním roce 2019/2020 dochází do naší mateřské školy, si mohou na vyžádání vyzvednout  "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení" za zdaňovací rok 2018¨9 od 14¨3.01.2020 do 31.01.2020 u třídních učitelek, po té v ředitelně MŠ v úředních hodinách.

Rodiče, jejichž děti navštěvovaly naší mateřskou školu od 01.01 do 30.06.2019 nebo děti z jiných MŠ, které byly umístěny u nás během prázdnin si mohou "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení" za zdaňovací rok 2019 vyzvednout každou středu v úředních hodinách od 15.00 - 16.30 hod.v ředitelně školy.


Bc. Věra Klímová 

 ředitelka MŠ, Praha 8, Bojasova 1