PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 13. - 24. 7.2020 - ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD PODLE MŠ


 

 

 


Vážení rodiče,


děti,
jejichž rodiče předem uhradili úplatu za předškolní vzdělávání a za stravu, jsou na prázdninový provoz, který bude ve dnech 13.7. - 24.7.2020 rozděleny dle mateřských škol takto. Seznamy dětí a jejich značky budou vyvěšeny ve vestibulech. 


1.PAVILON - přízemí - třída Andulky
                                   MŠ Bojasova - tř.Andulky
                                   MŠ Na Přesypu
                                
                       1.patro  - třída Berušky
                                   MŠ Bojasova - tř.Berušky
                                   MŠ Klíčanská - ostatní děti


2.PAVILON - přízemí - třída Cecilky
                                   MŠ Bojasova - tř.Cecilky
                                   MŠ Šimůnkova
                                   MŠ Štěpničná - sourozenci
                                    
                    1.patro  - třída Dráčci
                                   MŠ Bojasova - tř.Dráčci 
                                   MŠ Štěpničná - ostatní děti
                                    
3.PAVILON
- přízemí - třída Houbičky
                                   MŠ Bojasova - tř.Houbičky
                                   MŠ Na Pěšinách

                                   MŠ Školská zahrada
                                   MŠ Klíčanská - sourozenci

                                   MŠ Drahorádova
                                     
                    1.patro  - třída Skřítci
                                   MŠ Bojasova - tř.Skřítci

                                   MŠ Chabařovická -  od A -Z
                                   MŠ Šiškova -  od K + Š
                                   
4.PAVILON - přízemí - třída Rybičky
                                   MŠ Bojasova - tř.Rybičky
                                   MŠ Chabařovická - asistenti

                                   MŠ Šiškova - od B - R
                                    
                    1.patro  - třída Kouzelníci
                                   MŠ Bojasova - tř.Kouzelníci
                                   MŠ Šiškova - od K - Z
                                 
Při nástupu budeme po zákonných zástupcích požadovat ( netýká se našich dětí, které momentálně chodí do MŠ a budou pokračovat v docházce i o prázdinovém provozu) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz příloha této stránky a podpis Dodatku č.1 ke Školnímu řádu. Podepsané, řádně vyplněné Čestné prohlášení odevzdají zákonní zástupci 1.den nástupu dítěte třídní učitelce. Bez tohoto prohlášení nelze dítě do školky přijmout. 

                 
 

Z epidemiologických důvodů žádáme o dodržování závazných pravidel a pokynů při vstupu do školy ( dezinfekce rukou, rozestupy, roušky v budově...)

 

Děti potřebují oblečení do třídy a na ven, pokrývku hlavy, náhradní oblečení, pyžamko, přezutí, 2 roušky v mikrotenovém sáčku. Dětem nedávejte do MŠ žádné hračky, plyšáky, potraviny!

 


Provoz mateřské školy:

  6.30 hod. -   8.30 hod. scházení dětí / uzamykání objektu MŠ
12.30 hod. - 13.00 hod. vyzvedávání dětí po obědě
15.00 hod. - 17.00 hod. vyzvedávání dětí / uzamykání objektu MŠ


Věříme, že se Vám i Vašim dětem bude u nás líbit Smějící se

                                                             Děkujeme za spolupráci

                                                                        kolektiv mateřské školy