INFORMACE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH - KROUŽKŮ


 

 

 

 


Zahájení mimoškolních aktivit:


Zahradnický kroužek                           14.09.2020 - pondělí

Výtvarný kroužek                                  24.09.2020 - čtvrtek 

 

 

Kroužek "Vědecké pokusy" se pro malý zájem neuskuteční. 


 

Bližší informace a možnost přihlášení dětí do kroužků naleznete v záložce:  Mimoškolní aktivity