INFORMACE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH


 

 

 

 


Zahájení mimoškolních aktivit:


Zahradnický kroužek                          pondělí - 19.9.2022

Výtvarný kroužek                               úterý -     4.10.2022

Keramika                                           středa -  5.10.2022

 

 

Bližší informace a možnost přihlášení dětí do kroužků naleznete v záložce:  Mimoškolní aktivity