SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY - celoroční projekt MŠ


Naše mateřská škola se již 3. školním rokem  zapojila do  celoročního projektu "Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky". Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.

 

Obsahem projektu je široká škála činností. Skládá se z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání) ze základů cvičení na nářadí (dle možností a vybavení tříd) či s náčiním. Dále atletika, obratnost - základní gymnastické dovednosti, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Cílem je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit, nabídka dalších podnětů spojených se zdravým pohybem, podpořit první větší zájem o aktivní sportování a vést děti ke potřebě každodenního pohybu a radosti z něj.

Věříme, že se tento projekt bude dětem líbit Usmívající seUsmívající seUsmívající se


Po ukončení celoročního projektu 2017/18 byly děti odměněny medailí, diplomem a omalovánkami a drobnými dárky. 


[30.6.2019 | celý text... ]

OZNÁMENÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V LETNÍCH MĚSÍCÍCH ROKU 2018/2019[30.6.2019 | celý text... ]

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY[7.5.2019 | celý text... ]

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ


 

Ve středu 3.dubna 2019 bude v naší mateřské škole probíhat "Den otevřených dveří".

 

 
 

Zájemci o prohlídku naší mateřské školy se s pí.ředitelkou MŠ sejdou vždy v celou hodinu, a to v 15.00 a 16.00 hod. na školní zahradě u 1.pavilonu.

Po té bude následovat skupinová prohlídka zahrady a prezentace školy.
Při této příležitosti bude možné vyzvednout tiskopisy k zápisu na školní rok 2019/2020.


Těšíme se na Vás
kolektiv mateřské školy


[3.4.2019 | celý text... ]

UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI za rok 2018 ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

dle novely zákona č.586/1992 Sb., O dani z příjmu 

Rodiče, jejichž děti v letošním školním roce 2018/2019 dochází do naší mateřské školy, si mohou na vyžádání vyzvednout  "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení" za zdaňovací rok 2018 od 14.01.2019 do 31.01.2019 u třídních učitelek, po té v ředitelně MŠ v úředních hodinách.

Rodiče, jejichž děti navštěvovaly naší mateřskou školu od 01.01 do 30.06.2018 nebo děti z jiných MŠ, které byly umístěny u nás během prázdnin si mohou "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení" za zdaňovací rok 2018 vyzvednout každou středu v úředních hodinách od 15.00 - 16.30 hod.v ředitelně školy.


Bc. Věra Klímová 

 ředitelka MŠ, Praha 8, Bojasova 1


[31.3.2019 | celý text... ]

BEZPEČNOSTNÍ PREVENCE S PŘÍSLUŠNÍKEM POLICIE PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 1.+2.pavilon


 

 

 


Projekt je určen pro děti předškolního věku. Jedná se o preventivní program. 
 

 Probíhá na půdě MŠ. Děti jsou interaktivní formou seznamovány s rizikovým chováním, základními pomůckami a sami jsou do akce vloženy jako mentoři.

 

 


[25.3.2019 | celý text... ]

NÁVŠTĚVA V ZŠ, PRAHA 8, BUREŠOVA 14


 

 


 

 

 

 

Předškolní děti si půjdou prohlédnout, ve Dnech otevřených dveří tj. 19.3. + 20.3. 2019,  Základní školu, Praha 8, Burešova 14.

 

 


[20.3.2019 | celý text... ]

MEDVÍDKOVA NEMOCNICE - 4.pavilon


 

 

 

 

 

V naší MŠ bude realizován projekt studentů medicíny "Medvídkova nemocnice"

 

Medvídkova nemocnice je projekt studentů medicíny určený právě dětem z mateřských škol, který má za úkol napomáhat dětem zbavit se strachu z bílých plášťů.

Rodiče, dejte dětem do školky oblíbeného plyšáka - medvídka, kterému jste společně s vymysleli nějakou nemoc.
Na základě toho se děti dostanou do role rodiče, který jde s nemocným pacientem k lékaři a díky tomu se může beze strachu a stresu zúčastnit základnímu lékařskému vyšetření, která jsou na medvídkovi - pacientovi prováděna.
Spolu s tím dítě - rodič přejímá i určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a mj. nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice. 

Děti si tak lépe uvědomí, že cílem lékaře není ubližovat, ale pomoci.

 


       
Projekt je realizován pro třídy:   Rybičky a Kouzelníci

Věříme, že se tento nový projekt bude dětem líbit Usmívající seUsmívající seUsmívající se.

 

 

 

 

 

 

 

 


[13.3.2019 | celý text... ]

MEDVÍDKOVA NEMOCNICE - 3.PAVILON


 

 

V naší MŠ bude realizován projekt studentů medicíny "Medvídkova nemocnice"

 

 

 

Medvídkova nemocnice je projekt studentů medicíny určený právě dětem z mateřských škol, který má za úkol napomáhat dětem zbavit se strachu z bílých plášťů.

Rodiče, dejte dětem do školky oblíbeného plyšáka - medvídka, kterému jste společně s vymysleli nějakou nemoc.
Na základě toho se děti dostanou do role rodiče, který jde s nemocným pacientem k lékaři a díky tomu se může beze strachu a stresu zúčastnit základnímu lékařskému vyšetření, která jsou na medvídkovi - pacientovi prováděna.
Spolu s tím dítě - rodič přejímá i určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a mj. nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice. 

Děti si tak lépe uvědomí, že cílem lékaře není ubližovat, ale pomoci.

 


Projekt je realizován pro třídy:  Houbičky a Skřítci

Věříme, že se tento nový projekt bude dětem líbit Usmívající seUsmívající seUsmívající se.

 

 

 

 

 

 

 


[12.3.2019 | celý text... ]

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA V ZŠ, PRAHA 8, BUREŠOVA 14

Předškolní příprava pro přihlášené děti bude probíhat od 27.02.2019 pravidelně každou středu v odpoledních hodinách  v čase od 13.00 - 13.45 hod.  v ZŠ, Praha 8, Burešova 14.


Rodiče, připravte dětem do batůžku:

- malý penál nebo pouzdro na psací potřeby
                           - nůžky
                           - pastelky
                           - lepidlo Kores
                           - obyčejnou tužku
                           - ořezávátko

- desky se jménem dítěte na domácí úkoly
- pití s uzavíratelným krytem

Bačkory nejsou potřeba - nosíme z MŠ


Děkujeme za spolupráci 


[8.3.2019 | celý text... ]

DALŠÍ   >