SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY - celoroční projekt MŠ


Naše mateřská škola se již 3. školním rokem  zapojila do  celoročního projektu "Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky". Projekt je realizován pod záštitou MŠMT.

 

Obsahem projektu je široká škála činností. Skládá se z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání) ze základů cvičení na nářadí (dle možností a vybavení tříd) či s náčiním. Dále atletika, obratnost - základní gymnastické dovednosti, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Cílem je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit, nabídka dalších podnětů spojených se zdravým pohybem, podpořit první větší zájem o aktivní sportování a vést děti ke potřebě každodenního pohybu a radosti z něj.

Věříme, že se tento projekt bude dětem líbit Usmívající seUsmívající seUsmívající se


Po ukončení celoročního projektu 2017/18 byly děti odměněny medailí, diplomem a omalovánkami a drobnými dárky. 


[30.6.2019 | celý text... ]

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ


 

 

 

 

 

 

 

 


Fotografování dětí - jednotlivců proběhne v úterý 23.10.2018. V případě, že nebudete mít o fotografování zájem, sdělte to,prosím pí.učitelkám.
 

 

Sada fotografií je v ceně 250.-Kč.


 

 

 

 


[23.10.2018 | celý text... ]

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ v MŠ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Do naší mateřské školy přijede ve čtvrtek 18.10.2018  v dopoledních hodinách divadelní společnost Buchty a Loutky s představením" O neposlušných kůzlátkách".

 

 

 

 

 

 


[18.10.2018 | celý text... ]

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ


 

 

 

 

 

 

 

 


V pondělí 24.09.2018  přijede v dopoledních hodinách do mateřské školy divadelní agentura KK. s představením "O Sněhurce".Přejeme dětem krásné zážitky z představení

 

 

 

 


[24.9.2018 | celý text... ]

TŘÍDNÍ SCHŮZKY


Třídní schůzky proběhnou ve středu 19.9.2018 od 18.00 hod. na jednotlivých třídách.


[19.9.2018 | celý text... ]

NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019[15.9.2018 | celý text... ]

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2017-18 - ROZDĚLENÍ DĚTÍ DLE MŠ
Upozorňujeme rodiče, že prázdninový provoz je v naší MŠ od 30. 7.- 10. 8.2018.

Týká se  pouze  těch dětí, jejichž rodiče předem zaplatili úplatu za školné a stravné.2.PAVILON - přízemí - třída Cecilky

MŠ Bojasova - tř.Cecilky, Andulky, Berušky
MŠ Dolákova
MŠ P.Strozziho
                                    
                    1.patro  - třída Dráčci

MŠ Bojasova - tř.Dráčci
MŠ Korycanská

MŠ Libčická
MŠ Chabařovická od P-V

3.PAVILON - přízemí - třída Houbičky

MŠ Bojasova - tř.Houbičky
MŠ Šimůnkova
MŠ Štěpničná
MŠ Krynická

MŠ Lešenská

  
                    1.patro  - třída Skřítci

MŠ Bojasova - tř.Skřítci

MŠ Klíčanská

MŠ Chabařovická od C-M

                                    
4.PAVILON - přízemí - třída Rybičky
                                   
MŠ Bojasova - tř.Rybičky
                                  
MŠ Šiškova od H-Z

                                    

                    1.patro  - třída Kouzelníci

MŠ Bojasova - tř.Kouzelníci

MŠ Šiškova od B-H
MŠ Řešovská
MŠ Sokolovská
MŠ Drahorádova

MŠ Korycanská od H


Provoz mateřské školy:

  6.30 hod. -   8.30 hod. scházení dětí / uzamykání objektu MŠ
12.30 hod. - 13.00 hod. vyzvedávání dětí po obědě
15.00 hod. - 17.00 hod. vyzvedávání dětí / uzamykání objektu MŠ


Věříme, že se Vám i Vašim dětem bude u nás líbit 

                                                                                      Kolektiv mateřské školy[10.8.2018 | celý text... ]

OZNÁMENÍ O ZAJIŠTĚNÍ LETNÍHO PROVOZU MŠ MČ P8 VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018[30.6.2018 | celý text... ]

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM


V úterý 26.6.2018 se budeme loučit se školním rokem 2017/2018 !!! 

V dopoledních hodinách bude na školní zahradě probíhat rozloučení v diskotékovém rytmu spolu s Inkou Rybářovou.


[26.6.2018 | celý text... ]

SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ[20.6.2018 | celý text... ]

DALŠÍ   >