Rybičky: Informace o třídě

INFORMACE O TŘÍDĚ RYBIČEK

 

Třída s názvem „Rybičky" sídlí ve 4. pavilonu v přízemí, nejblíže od velké pastelkové brány. Nad Rybičkami je třída Kouzelníků, se kterými si děti z Rybiček často a rády hrají.

 

 

V mateřské škole Bojasova je jeden z hlavních principů věkově smíšená třída. Mladší děti mají vzor ve starších, starší zase získávají odpovědnost a potřebu pečovat o ty mladší. Ve skupině je méně agresivity, protože soutěživost nemá prostor, hlavní je spolupráce a pomoc druhým. Adaptace nových dětí do skupiny je pak velmi snadná a rychlá, protože vedle sebe mají zkušené a starší děti, které ukážou, co je potřeba.

 
V letošním školním roce nabízíme dětem tyto kroužky:

výtvarný kroužek s paní učitelkou Katkou
Blátivé hrátky s paní lektorkou Markétou
zahradnický kroužek s Mgr. Vendulkou

Kontakty na lektorky budou k dispozici během září na nástěnkách v šatně, začátek kroužků od října.

V letošním školním roce budou písničky a básničky, které se s dětmi naučíme, k dispozici na nástěnce v šatně.

Provoz třídy v období září 2017 - leden 2018 : 6,30 - 16,00 hod.

Provoz třídy v období od 5.února 2018 - červen 2018 : 7,30 - 17,00 hod. Děti se ráno do 7,30 scházejí ve třídě Kouzelníci.

Pobyt dětí ve třídě je možný pouze v přezůvkách.


Přejeme rodičům i dětem klidný a příjemný celý školní rok.


 

Paní učitelky Olinka a Eva


Schůzka rodičů 20.9.2017 - základní body:
1/ Informace ze setkání rodičů výboru KR - hospodaření KR 2016/17,odsouhlasení příspěvku      1.500,- Kč + 1.000,- Kč na výtv.potřeby pro předškoláky
2/ Ukládání věcí v šatně: horní přihrádka - oblečení na cestu do/z MŠ 
                          pytel - na háčku s náhradním oblečením(spodní prádlo, ponožky,                                     tričko a tepláky do třídy
                          pod pytel - oblečení na vycházku a pobyt na zahradě MŠ
   Podepsané bačkory prosíme ukládat do botníku ve vestibulu.
3/ Pyžamo opatřit poutkem a podepsat
4/ Uvítáme papíry na kreslení pro děti
5/ Pravidla nošení hraček do MŠ (info v šatně), režim dne. Rodiče mohou děti doprovodit z    hygienických důvodů pouze do třídy.
6/ Nabídka kroužků v MŠ
7/ Info o povinném předškolním vzdělávání a omlouvání absencí předškolních dětí
8/ Dotazy rodičů


 

Fotogalerie: