Rybičky: Akce třídy
ZÁŘÍ - ČERVEN 2017/18

18. 9.     O pejskovi a kočičce/divadlo v MŠ
20. 9.     Třídní schůzka ve třídě Rybičky v 18,00 hod.
21. 9.     Prezentace složek IZS - dopoledne pro předškolní děti, Janečkova ul.( u ZŠ Žernosecká) Praha 8


5. 10.     Houbařská pohádka /divadlo v MŠ
24.10.    První návštěva knihovny / knihovna Ládví, předškolní děti
25.10.    Fotograf v MŠ

6. 11.     Koblížek na cestách /divadlo v MŠ
14.11.    Vynášení světel v 17.00 hod.

28.11.    Talent Prahy 8 s Josefem Ladou - výstava prací žáků ZŠ v KD Ládví, předškolní děti, dopoledne

5.12.      Mikulášská nadílka / dopoledne v MŠ
6. 12.     Prohlídka ČT/předškolní děti
7. 12.     Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli slavili Štědrý den / divadlo v MŠ
12.12.    Vánoční posezení s rodiči v 16.00 hod.
13.12.    Vánoční výlet Karlštejn
21.12.    Půjdem spolu do Betléma - předvánoční koncert Lída Helligerová, dopoledne v MŠ 9. 1.      Změna termínu: Preventivní program dentální hygieny pro děti / organizují studenti zubního lékařství I. LF Praha v MŠ
19. 1.     Jak Jeníčka  a Mařenku navštěvují pohádky /divadlo Jiskra
31. 1.     Bezpečnostní prevence s příslušníkem policie / v MŠ, nejstarší děti

7.2.        Karneval v Rybičkách
20.2 - 21.2. Screeningový test školní zralosti - přihlášení předškoláci, v MŠ
21. 2.      Začátek předškolní přípravy v ZŠ Burešova 13,00 - 13,45
22.2.       Primární prevence pro MŠ - Jak se mít dobře, v MŠ, předškoláci
26.2.       Noční skřítek - divadlo v MŠ
27.2.       Bezpečnostní průprava - hasiči, záchranáři, městská policie, předškoláci


1. 3.        Primární prevence pro MŠ - Drogy, v MŠ, předškoláci
8.3.                          -"-                    Vytváření právního vědomí
12.3.        Na tom našem dvoře - divadlo v MŠ
15.3.        Primární prevence pro MŠ - Vztahy k ostatním                  
22.3.                        -"-                    Nebezpečí od cizích lidí
19.3.        Den otevřených dveří ZŠ Burešova - dopoledne, předškoláci
27.3.        Autorské čtení: Domeček plný pohádek - dopoledne v MŠ, předškoláci


3.4.          Poklad velikonočního zajíčka - dopoledne, zahrada MŠ
4.4.          Den otevřených dveří MŠ - 15,00 a 16,00 hod u 1.pavilonu
5.4.          Národní zemědělské muzeum - dopoledne, pouze předškoláci
12.4.        Učení se zvířátky - zahrada MŠ, můžete přinést suché pečivo
18.4.        Koncert v ZUŠ Klapkova - dopoledne, předškolní děti
20.4.        O chytré kmotře lišce - v divadle Jiskra
24.4.        Průzkum hudebnosti - dopoledne v MŠ, předškoláci
26.4.        Den Země, Duben - měsíc bezpečnosti: ďopoledne, Žernosecká louka, předškoláci
27.4.        Čarodějnický rej - v Rybičkách, dopoledne
Canisterapie zrušena ze strany pořadatelky.

3.5.          Koncert v ZUŠ Taussigova - dopoledne
10.5.        Toulky Prahou - pouze předškoláci
15.5.        Oslava pro maminky  - výtvarná dílnička, 15,30 v Rybičkách
17.5.        Fotografování - dopoledne v MŠ
28.5.        Zdravotníci v MŠ
29.5.        Klaun Pepíno a spousta překvapení - k MDD, v MŠ


5.6.          Výlet Staré Hrady       
6.6.          Projekt Vzpoura úrazům - dopoledne v MŠ
14.6.        Pasování předškoláků, Vanda a Standa - v MŠ
20.6.        Námořnická pohádka z Kampy - v MŠ


Nabídka akcí bude průběžně doplňována a aktualizována.