Kouzelníci: Informace o třídě

Třída Kouzelníků

 

 

     Třída Kouzelníků se nachází ve 4. pavilonu (u pastelkové brány) v 1. patře. Tato třída, společně se třídou Rybiček, která se nachází v přízemí 4. pavilonu, je nově otevřena od září 2011. Třídy jsou moderně vybaveny novým nábytkem, hračkami, sociálním zařízením, atd.
 
     V MŠ Bojasova jsou věkově smíšené (heterogenní) třídy. Princip spočívá v tom, že starší děti pomáhají mladším a mladší děti mají vzor ve svých starších kamarádech. Klade se důraz především na spolupráci a pomoc druhým. 
 
     Každá třída má na zahradě své pískoviště, věž se skluzavkou, travnatou plochu pro různé hry a spoustu hraček. Pobyt venku netrávíme jen na školní zahradě, ale i v parku a blízkém lese. Od letošního školního roku mohou děti využít nové fotbalové hříště, lanový park a hmatovou stezku.
 
     Naše škola klade velký důraz na bohatý kulturní program, který zahrnuje navštěvy divadélek, preventivních programů a naučných představení. 

    V prvním pololetí je třída Kouzelníků v provozu od 7.30 - 17.00 hod.
    V druhém pololetí pak od 6.30 hod. - 16.00 hod.
 
     Třídními učitelkami jsou Olga Tatíčková a Stanislava Skoková.
 

 

Mateřská škola  se zamyká v 8.30 hod., proto prosíme rodiče,aby vodili děti včas!!!!!