Dráčci: Informace o třídě

Informace o třídě Dráčků

 

V naší třídě každé září vítáme nové, ať už malé či velké dračí přírůstky, vždy se na ně velmi těšíme. Naše křídla nám umožňují hledět na svět shora (třídu naleznete v patře ve druhém pavilonu směrem od malé pastelkové branky).

 

Dračí doupě (třídu) obývají věkově smíšení dráčci, příkladem jim jdou dvě dračice p.Mirka  a p.Marcela. Snažíme se o vytváření pohodové, příjemné atmosféry a klidného, podnětného prostředí, kde se každý dráček bude cítit dobře.

 

Mladší dráčci mají vzor ve starších, starší tak získávají pocit odpovědnosti, důležitosti a potřebu pečovat o ty mladší. Společně si vytváříme naše třídní pravidla a dbáme, aby je každý drak dodržoval. Tímto chceme dráčky vést k samostatnosti a jisté odpovědnosti. Všichni draci mají volný přístup jak už k hračkám, tak i k výtvarným, tělovýchovným potřebám, atd. Vše je v otevřených policích.

 

Snažíme se u dráčků upevňovat vztah k přírodě a vést je i k její ochraně - třídíme odpad, máme vytvořena pravidla skřítka Venkovníčka,... Naší nejčastěji navštěvovanou lokalitou je Ďáblický háj, který nám slouží nejen k dračímu řádění, ale i k poznávání.

 

Každý dráček si může přinést svou vlastní oblíbenou hračku. Z předem dohodnutých pravidel ví, že ji odkládáme na určené místo a hrajeme si s ní pouze ve vymezeném čase.

 

Naší prioritou je, aby si každý dráček odnášel spoustu příjemných zážitků z naší školky.

Slavíme s každým drakem jeho velký den a snažíme se mu jej co nejvíce zpříjemnit, v tom nám velmi rádi pomáhají i ostatní dráčci.

 

V tomto školním roce nás čeká mnoho akcí poznávacího, ale i zábavného rázu.

 

Třídními učitelkami jsou Miroslava Vašíčková, Marcela Hájková, Věra Hajšmanová

 

 

 

Fotogalerie: