Cecilky: Informace o třídě

Třída CECILEK se nachází v přízemí druhého pavilonu v komplexu upravené zahrady Mateřské školy Bojasova a  dětského hřiště s nabídkou mnoha herních prvků hned za pavilonem Andulek a Berušek ( najdete nás podle našeho barevného obrázku :PRINCEZNA CECILKA)

Ve třídě CECILEK jsou děti rovnoměrně rozděleny do tří věkových skupin-( kdy starší děti pomáhají mladším...). Snažíme se, aby byla dosažena rovnováha mezi chlapci a dívkami.Děti si mohou nosit plyšáčka na spaní a každý pátek svoji oblíbenou hračku ( hračkový den).

Ve třídě probíhají výchovně vzdělávací činnosti dle třídního kurikula podpory zdraví v MŠ, který vychází ze školního plánu : "SPOLU VŠECHNO DOKÁŽEME".Mrkající (roční téma - Je nám spolu dobře).Přihlížíme k aktuálním událostem v životě dětí. Podporujeme a rozvíjíme spontánní aktivity dětí a volnou hru,Smějící senavozujeme  příjemnou atmosféru a přátelské a kamarádské vztahy mezi všemi ve třídě Cecilek.

Ve třídě CECILEK proběhla rekonstrukce dětských koupelen  a toalet s estetickým začleněním dětských dřevěných obrázků od firmy Lokki. Třída je nově  vymalována svítivými uklidňujícími barvami, aby se děti cítily ve všech prostorách mateřské školy dobře.

Při práci s dětmi rozvíjíme dětskou zvídavost, snažíme se o zařazení individuálních a skupinových činností, přirozenou nápodobu, zařazujeme činnosti, které podporují přípravu dětí na  školu - soustředěnost,Překvapený koordinaci pohybů, jemná a hrubá motorika, samostatnost, spojení textu s pohybem, spojení hudby s pohybem, využívání instrumentální zvukomalby.

Pracujeme s vhodnými  a zajímavými materiály.

Za příznivého počasí se snažíme přenést co nejvíce činností na školní zahradu, terasu, na vycházky do lesa.Líbající

Záleží nám na tom, aby se děti cítily v mateřské škole dobře, uvolněně, příjemně a odnesly si kladné zážitky na celý život.


PRAVIDLA VE TŘÍDĚ CECILEK

 

  • PRAVIDLO SRDÍČKOVÉ ( pomáháme mladším kamarádům, půjčujeme si hračky, máme se rádi, neubližujeme si.)Líbající

 

  • PRAVIDLO ŽELVIČKOVÉ ( neběháme ve třídě, ve třídě je nábytek a ostré hrany - mohly bychom si ublížit...)Zamračený

 

  • PRAVIDLO SMETÁČKOVÉ( ve třídě neděláme nepořádek, po své práci si vždy uklidíme odstřižky papíru, vylitý čaj..., uklidíme si své místo, aby mohly pracovat další děti, po obědě uklidíme stůl, a ubrousek vyhodíme do koše. Dbáme na kulturu stolování, u jídla nemluvíme, určujeme hospodáře, kteří se podílejí na setření stolků a prostírání.)Mrkající

 

  • PRAVIDLO PTÁČKOVÉ (ve třídě nekřičíme na své kamarády, některým dětem vadí velký hluk, můžeme svým křikem poškodit sluch ostatním dětem, nerušíme ostatní děti při odpočinku na lehátku, nebuďte sobečtí, nejste ve třídě samy.Křičící
  • PRAVIDLO HRAČKOVÉ( ve třídě uklízíme hračky na své místo, pomáháme mladším dětem s úklidem hraček, o hračky pečujeme a nerozbíjíme je. Víme, že hračky jsou drahé a slouží všem dětem.Mrkající
  • PRAVIDLO KYTIČKOVÉ( netrháme na vycházkách ani na školní zahradě žádné květiny, listy stromů  nelámeme větvičky.  Je to živá příroda.Úžasný