Cecilky: Akce třídy

         

18.9.   Divadélko - O pejskovi a kočičce

5.10.   Divadélko - Houbařská pohádka
25.10. Fotografování dětí (příchod do 8:00)
30.10. HALLOWEEN VE TŘÍDĚ CECILKY
31.10. Návštěva knihovny Ládví (předškolní děti)

6.11.   Divadélko - Koblížek na cestách
15.11. Vynášení světýlek (třída Cecilky - besídka + zahrada MŠ)

29.11.Prohlídka v České televizi (předškolní děti)
5.12.  Mikulášská nadílka v MŠ

7.12.  Divadélko - Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli slavili Štědrý den
13.12.Vánoční besídka + dílničky (třída Cecilky 16h)

15.12.Vánoční výlet  (všechny děti) 
21.12. Vánoční koncert - L. Helligerová           

9.1. Preventivní program dentální hygieny pro děti
19.1.Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky - divadlo Jiskra
31.1  Bezpečnostní prevence s příslušníkem policie    (mš)

8.2. Karneval ve třídě Cecilky
19.2. Testy školní zralosti - předškolní děti

21.2. Začátek předškolní přípravy v ZŠ Burešova - předškolní děti (každá středa)

22.2. Primární prevence - předškolní děti (5x každý čtvrtek)
26.2  Noční skřítek - divadlo
27.2. Bezpečnostní průprava - hasiči, záchranáři,městská policie - nejstarší děti

8.3.   17 hod.-Beseda rodičů se zástupci ze ZŠ, konzultace s tříd.učitelkami
12.3. Divadelní představení v MŠ: Na tom našem dvoře
19.3. Návštěva ZŠ BUREŠOVA - den otevřených dvěří (předškoláci)
26.3. Autorské čtení pohádky - předškoláci


 5.4.  Hledání VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA
10.4. Národní zemědělské muzeum (předškoláci)
11.4. Učení se zvířátky (v mš)
17.4. Canisterapie s pejsky (v mš)
18.4. Koncert v ZUŠ Klapkova
20.4. O Chytré kmotře lišce - divadlo Jiskra 
25.4. Čarodějnický rej ve třídě - děti si mohou donést kostým :)


 3.5.  Toulky Prahou (předškoláci)
10.5. Koncert v ZUŠ Taussigova - celá třída
16.5. Besídka pro maminky od 16h zahrada MŠ
17.5. Fotografování dětí
23.5. Zdravotníci se sanitkou (v mš)
29.5. Klaun Pepíno a spousta překvapení ( ke dni dětí)


5.6.   Vzpoura úrazům (akce v MŠ)
8.6.   Výlet - Staré Hrady - DĚTI PŘIVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 7:30HOD
14.6. Pasování předškoláků (v mš)
20.6. Námořnická pohádka - divadlo v mš

26.6. Inka Rybářová - zábavný program pro děti

                                                   

           
                                                                          
      

    


                       

            

            
       

                                 

       

                                   

                           

                              
                

            

          

                              

Fotogalerie: