Berušky: Aktuální informace

Vážení rodiče,

 

to jak se dítě v naší mateřské škole cítí a co prožívá má klíčový význam.

 

Dítě se musí cítit spokojené a v bezpečí, teprve poté se může zdravě rozvíjet.

 

Vzdělávání dítěte neprobíhá pouze v předem plánovaných činnostech, ale nepřetržitě při všech situacích a za všech okolností.

 

Dítě vnímá chování okolí a je ovlivňováno vším, čeho se v mateřské škole účastní, co prožívá a co se v jeho okolí děje. Předškolní vzdělání končí zařazením dítěte do povinného vzdělávání.

 

Příprava na školu je přirozenou a samozřejmou součástí práce naší mateřské školy.

 

 

Přejeme Vám, vážení rodiče, aby Vaše dítě prožilo v předškolní období mnoho šťastných chvil a v dospělosti si na toto období vzpomnělo a chtělo být třeba opět "BERUŠKOU".

 

Věrka,Jarka

učitelky z BERUŠEK

 

 

 

Omlouvání dětí z Berušek na tel. 601 308 949

 

Prosíme rodiče o omlouvání svých dětí

od 7:30 h-8:30 a od 12:30- 13:00.h

 

 

Schůze výboru Klubu rodičů:

 zástupci tříd se sejdou 20.9. v 17,00 třídní schůzka u Berušek se koná 20.9. v 18 hodin.

Kroužky v MŠ

 

 

Výtvarná výchova- pí. uč. Jana Šťástková - pí. uč.Katka Skýpalová

středa                           (723 313 566)

 

 

Keramika- Mgr. Markéta Chlupáčová

 úterý                (602 965 159)

Zahradnický kroužek- Ing. Vendula Krajinova DiS.

pondělí                      (776 191 307)

 

 

Účast na kroužcích je nutno domluvit přímo s lektory.