Berušky: Informace o třídě

Třída Berušek se nachází v 1. patře 1. pavilonu od malé pastelkové branky. Ve věkově smíšné třídě jsou děti od 3 do 7 let.

 

Malé děti se učí dovednostem od starších a starší se učí ohleduplně jednat s mladšími. Adaptace malých dětí do skupiny je tak velmi snadná.

 

S předškolními dětmi pracujeme při ranních hrách, v době odpočinku a při odpoledních aktivitách. Předškolní děti dostávají pracovní listy a úkoly k procvičení jemné motoriky, matematických představ, slovní zásoby atd. Dále mají k dispozici tabulky a listy Logico piccolo, s kterými často pracujeme.

 

Maskotem třídy je plyšová beruška, která pomáhá malým dětem v adaptaci na nové prostředí. Dominantou je lezecká stěna, kterou děti rády využívají a zdokonalují tak svou obratnost.

 

V Beruškách je každý pátek "Hračkový den". V tento den si děti mohou přinést z domova své oblíbené plyšáky, stolní hry, stavebnice nebo knihy. Mohou je ukázat ostatním, postavit si s ostatními pěknou stavbu nebo si společně poslechnout oblíbený příběh.

 

Třidní učitelka je Bc. Věra Klímová, Jaroslava Tymichová