Andulky: Informace o třídě

Vítejte ve třídě Andulek

 

V mateřské škole Bojasova je jeden z hlavních principů věkově smíšená třída.

Mladší děti mají vzor ve starších, starší zase získávají odpovědnost a potřebu pečovat o ty mladší. Ve skupině je méně agresivity, protože soutěživost nemá prostor, hlavní je spolupráce a pomoc druhým.

Adaptace nových dětí do skupiny je pak velmi snadná a rychlá, protože vedle sebe mají zkušené a starší děti, které ukážou, co je potřeba.

Při rozdělování dětí do tříd bereme ohled na věkový poměr dětí, na sourozenecké dvojice a na vyvážený poměr chlapců a dívek.

Třídu Andulek najdete v přízemí prvního pavilonu od malé pastelkové branky (čtvrtá budova od hlavní brány) a s dětmi se vítáme od 6.30 hod. ráno.

V naší třídě vládne pohoda. Klademe velký důraz na podporu kamarádských vztahů, rádi zpíváme, hrajeme divadélko a rozmanité pohybové hry. Rádi malujeme a vytváříme nové věci.

Venkovní pobyt netrávíme jen na naší bohatě vybavené školní zahradě, ale velmi často zkoumáme i okolí školky. Můžete nás proto potkat nejen v přilehlém parku, ale i v blízkém ďáblickém lese.

 

Třídními učitelkami jsou : Bc.Veronika Válková
                                                Jana Chotová